Instrukciók a kezdő aikidokáknak

Kedves Aikidoka !

Szeretettel köszöntünk a Szombathelyi BUDO Sportegyesület Aikido Szakosztályában.
Reméljük, hogy a Te számodra is sok örömet és sikert fog jelenteni az aikido. Az aikido nemcsak sport, hanem egy életforma is, amely akkor sikeres, ha megtalálod az összhangot az aikido tanítása és a saját személyiséged, elképzeléseid között. Az aikido régi hagyományokkal rendelkező japán harcművészeti irányzat, melyet Morihei Uyeshiba hozott létre. Ő az alapító nagymester - O sensei - , akit mindannyian tisztelünk és megpróbáljuk követni tanításait.

A következő néhány sorban megpróbáljuk összefoglalni mindezokat az alapismereteket, amelyeket egy aikidokának illik tudnia.

Az aikidoka öltözete
Keiko gi = hagyományos küzdőművészeti öltözék, mely fehér kabátból, nadrágból és megfelelő színű övből áll. Emellé fehér pólót és papucsot viselhet az aikidoka. A magasabb övfokozatokat elérő aikidokák 2. és 1. kyutól viselhetik a hakama nevű, fekete nadrágot. Az aikodoka ruházatának mindig rendezettnek és tisztának kell lennie.
Övfokozatok: 6.kyu-tól - 1.kyu-ig = fehér öv. 1.DAN = fekete öv.

Az aikidoka viselkedési normái
Tetünkben az O sensei tanításait követjük. Az aikidokának egyformán kell ápolnia a testét és a lelkét. Az emberekkel kedvesen, udvariasan, becsületesen kell viselkedni. Minden ember egy családhoz tartozik az aikido felfogása szerint. Ám az óvatosságot mindig szem előtt kell tartani. Az aikido gyakorlói szeretik és tisztelik a természetet, annak része ként kívánnak élni.

Edzésen csak teljes szellemi és testi tisztaság. birtokában jelenhet meg az aikidoka.
A higiénia része az aikido szellemiségének. Tiszta ruhával és tiszta testtel kell az aikidot gyakorolni .
A dojo tisztántartása is az aikidokák elsőrendű feladatai közé tartozik.
Az edzés minden pontján teljes összpontosítással kell gyakorolni. Mindíg szerérnyen, csendesen, tisztelettudóan kell viselkedni az alacsonyab övfokozatúval szemben is.
Az edzésvezető minden utasítását belső kényszerből, azaz saját akaratából kell maradéktalanul, legjobb tudása szerint végrehajtania az aikidokának.

Mindig elsődleges szempontnak kell tekinteni e társak gyakorlásának elősegítését, testi épségének megőrzését.
Személyes illetve egyéb ellentéteket, problémákat ez edzőterembe való belépéskor el kell felejteni.

Az edzésvezető biztosítja az edzés normális lefolyását. Eközben a tanítás mellett ellenőriznie kell az aikidokák magatartását.Mindenkor óvakodni kell az aikido ellentétes nézetek oktatásától.
Bármilyen övfokozattal is rendelkezik az edzésvezető, ha erre a feladatra kijelölték, akkor mindenki köteles az utasításait végrehajtani. Az edzésvezető csak olyan technikát tamítson, amelynek az útjával tisztában van.
Elegendő figyelmet kell szentelni a hajlékonyságnak, hiszen ez az erő útja.
Hanyag, figyelmetlen edzésmunka tiszteletlenség, méltatlanság az aikido szellemével szemben.
Az edzésvezetőnek példát kell. mutatnia, hogy tanitványai tiszteljék és szívesen kövessék.
Az aikidoka akkor is mutasson példát, ha nem edzésvezető, csak tanuló.
Az aikido azzal válik ki a többi harcművészeti stílus közül, hogy nem kívánja az ellenfél megsemmisítését. A küzdelemben is az emberség és a másik iránt való tisztelet vezeti az aikidokát.
El kell kerülni az agresszivitást, a mohóságot, a dicsekvést.
Az aikidoka sohasem hivalkodhat, és sohasem élhet vissza a tudásával. Úgy kell viselkedni az életben, hogy tiszteljenek, de ne féljenek tőled. E1 kell kerülni, hogy a magatartásoddal bárkit is megbánts.
Az aikidoban az emberek iránti tisztelet, a tudás iránti alázat, a, természettel való harmónia található meg.
Az igazi cél: önmagunk legyőzése.

Friss fotógaléria
Friss videó