Viselkedés a dojoban

A dojo az aikido gyakorlásának színtere. Belépés előtt, az ajtóban köszönteni kell az edzőtermet, de a köszöntés ekkor a világ összes aikidokájának is szól.
Az edzőszőnyeg, a tatami széléhez érve háttal kell kilépni e papucsból, megfordulva tisztelegni kell O sensei emléke előtt.
Csak ezután léphetünk a tatamira gyakorlási céllal.
Abban az esetben, ha az edzés már elkezdődött a papucs levetése után seizában, azaz térdelő ülésben kell megvárni a tatami szélén amíg az edzés vezetője engedélyt ad a csatlakozásra. Az engedélyt seizában való meghajlással köszönjük meg, majd ezután csatlakozunk edzőtársainkhoz.
A tatami elhagyása csak az edzésvezető engedélyével történhet. Erre az engedélyt meghajlással és osu /osz/ szó kiejtésével kérjük. A tatamiról való lelépéskor ismét meghajlással tisztelgünk O sensei emléke előtt és s dojoból történő kilépéskor mégegyszer meghajlunk.
A tatamin való gyakorlás közben beszélni csak e legelkerülhetetlenebb esetekben szabad. Ha közölni kívánsz valamit, akkor azt tedd udvariasan, röviden.

A végrehajtandó gyakorlatot az edzésvezető mutatja be, vagy ő jelöl ki erre a feladatra valakit, vagy valakiket az aikodokák közül. Amikor a gyakorlat bemutatására kerül sor a tanulóknak seizában elhelyezkedve kell figyelni az edzésvezető tevékenységét. Ha sokan vagyunk a dojoban, akkor több sorban ülünk le, és a második sorban ülők már törökülésben vagy féltérden is elhelyezkedhetnek, míg az utolsó sorban lévők állhatnak.
Amíg az edző a gyakorlat bemutatása során magyaráz, addig a segítője /uchi desi/, akin végrehajtja a technikát, féltérdre ereszkedve vár.
Ha a gyakorlat bemutatása megtörtént az aikidokák meghajlással köszönik meg a tanítást, majd a lehető leggyorsabban elkezdik a gyakorlást egy kiválasztott partner segítségével.
Gyakorlás közben mindig teljes figyelemmel és minden tudásoddal kell a feladatot végrehajtani.
Egyetlen pillanatra sem szabad elfeledkezni arról, hogy ez edződ és az edzőtársaid segítenek neked akkor, amikor veled gyakorolnak.
Tisztelettel kell közelíteni a nagyobb tudású társ felé, de tisztelni kell a kezdőt is, aki elhatározta, hogy az aikidot fogja tanulmányozni.

A dojo rendjére, tisztaságára minden aikidoka kötelessége ügyelni.
A dojo légkörét sosem szabad megzravarni udvariatlansággal, durvasággal, tiszteletlenséggel. Edzés előtt és edzés után is be kell tartani a dojo alapszabályait
Az O sensei emléke előtt tisztelgő kamizának /szentély/, amely a legtöbb dojoban megtalálható, sohasem fordíthatsz hátat pihenés közben. Puházatodat mindig meg kell igazítani gyakorlás közben is. A tisztaság, a rendezettség fő jellemzője kell, hogy legyen az aikidokának, hiszen a nyugalom, a kiegyensúlyozottság csak ilyen megjelenés mellett válik jellemző tulajdonsággá.

Minden eszközt, amelyet az aikidoka gyakorlás közben használ a sajátjának kell tekintenie, vigyáznia kell rá. Minden eszközhasználat /jo dori, tanto dor/ kezdetén és végén az O sensei emléke felé tisztelegni kell az eszközzel. A megfelelő viselkedési formákat eszközhasználat esetén is be kell tartani. Ügyelni kell, hogy ne okozzunk sérülést, megfelelő módon kell használni minden eszközt, amely a gyakorlás során fegyverként használatos.

Ebből e néhány tudnivalóból is láthatjátok, hogy az aikido gyakorlása során olyan magatartást kell kialakítani, amely az emberek, a tudás, e természet tiszteletét hordozza magában. Az aikidoka, ha igazán elmélyed az aikido gyakorlásában, akkor derűs, harmonikus, kiegyensúlyozott emberré válhat.
Az övvizsgák, edzőtáborok során mindannyian bizonyíthatjuk felkészültségünket és új ismereteket tanulhatunk. Mindenkitől lehet és érdemes tanulni. Ha valamit nem értetek kérdezzétek meg nyugodtan az edzőket, vagy a régebb óta aikidozókat.
A tanulni akarás nagy erény.

Reméljük, hogy minnél többen rátaláltok ez aikido örömeire.

Friss fotógaléria
Friss videó